Tovarna idej Natura 2020

Tovarna idej Natura 2020 temelji na lastni filozofiji rezoniranja Gnothi seauton, ki oznanja digitalizaciji naklonjen inovativni model mednarodne konkurenčnosti MARKET & INNOVATION.

Ustvarjalna tovarna
Ureditev BUTIČNEGA TRAJNOSTNEGA TURIZMA z umestitvijo nove tovarne idej Natura 2020 v podporno okolje Dravske doline ob vstopu v naravni rezervat Šumik na Pohorju.

Ureditev evropske ter svetovne naravne in kulturne bajeslovne dediščine z umestitvijo prebujene slovenske šege Gnothi seauton v evropsko perspektivo in svetovni nazor/prostor.

Cilj

Cilj je postati gospodar na svojem, saj gre za prenos prebujene evropske kulturne dediščine v digitalno in spletno okolje prestižnega svetovnega turističnega spleta. Gre za uvid v današnji duh časa ter učenje na priklic, saj smo poklicani, da sledimo digitalni reformaciji.

Namen

Tovarna idej Natura 2020 kaže na življenjski slog podeželja, za katerega bi rad videl, da bi ga bilo deležno vse slovensko/evropsko podeželje v luči ameriške perspektive Evrazija. Tako bi postali konkurenčni tudi na kanadskem in ameriškem trgu prestižnih turističnih investicij.

Predmet projekta je oblikovanje nove tovarne digitalnih idej, umestitev poslovne hiše in ureditev okolice. V odnosu do opisane perspektive smo začeli tovarno idej Natura 2020 dojemati kot ustvarjalno področje, kjer se bodo oblikovali novi turistični produkti in z butičnim kongresnim turizmom povezani ustvarjalni procesi.

Tovarna idej Natura 2020 v naših očeh ne predstavlja samo toge in trajne ekosistemske strukture naravnega rezervata Šumik, ki ji je treba ukrojiti čim lepšo obleko, temveč ustvarjalno področje, ki bo omogočalo in spodbujalo proizvodnjo novih turističnih rešitev, kot je mobilni ‘glamping’ kamp Natura 2020 v krošnjah neokrnjenega podeželja, ter predstavljalo prebujeno evropsko kulturno dediščino v mednarodno primerljivi pohorski šegi.

Proizvodnja in oblikovanje novih trajnostnih/butičnih/spletnih/digitalnih produktov, ki še ne obstajajo ter so ohranjeni kot značilne slovenske šege in bajeslovno ljudsko izročilo, sta lahko učinkovita vstopnica za prihodnost. Omogočata izvenkonkurenčnost, cenovno udobnost in ustvarjanje lastne kulture, ki je podrejena ne samo dejavnikom ekonomskega trga, saj trajnostni razvoj butičnih mini poslovnih priložnosti simbolizira ekonomijo etike kreposti.

Zasnovo opredeljuje ločevanje proizvodnih procesov/vlaganj in naložbenih procesov spajanja naravnega rezervata Šumik z zunanjimi obiskovalci doline Lobnice. Poti obiskovalcev so ločene od poti proizvodnih procesov. Poti se zaključijo v večnamenski dvorani, ki omogoča zunanjim obiskovalcem opazovanje vseh kreativnih procesov v novi tovarni marketinških digitalnih idej.

Natura 2020. Ponos. Drznost. Strumnost.

Proizvodni proces ustvarjanja spleta/gnezda MARKET & INNOVATION je večpodročni digitalni artefakt.

Z investitorji želimo prehoditi novo razvojno fazo prvovrstne poslovne priložnosti na področju tehnologije verižnih blokov. Idejo želimo spremeniti v denar s pomočjo kripto valute Natura 2020.

Za najlepšo prvo damo naravnega rezervata (Dravske doline) Naturo 2020 stoji kopica odličnih idejnih odločitev, kar potrjuje gracioznost prve/vodilne blagovne znamke Dravske doline.

K investicijskemu, poslovnemu in filantropskemu sodelovanju/vlaganju vabimo strateške in finančne investitorje, katerih skrb je fokusirana na okolje in naravo ter so osredotočeni na vrednote ekonomije etike kreposti, ki so: trajnost, ekosistemskost, sobivanje, sonaravnost. Ideje/vrednote so sredstva, s katerimi ozaveščamo (obveščamo, prebujamo) ciljne deležnike o pomenu ohranjanja neokrnjene narave – tovarne kisika, življenjskega vira človekovega bivanja.

Vlaganje ali prispevanje sredstev za konkurenčnost spada med RRD dejavnosti. Imate prestižni privilegij in čast za naložbo v neopredmetena sredstva, in sicer kripto žetone Natura 2020 ter digitalno kampanjo Gnothi seauton. Predmet projekta so bajeslovna izročila evropske kulturne dediščine v pohorski podeželski šegi.

Podjetniška ideja o tokenizaciji bajeslovne kulturne dediščine je v smislu digitalizacije inovacija številka ena, saj gre za prodorno turistično paradigmo. To ni ozko, slovensko specializirano t. i. tiho (tacit) znanje, temveč svetovni ‘know-how’ o naravni in kulturni dediščini človeštva, s katerim izmenjavamo izkušnje ter tako usodno vplivamo na razvoj človeštva.

Sklep

Podpora nepridobitnemu projektu Društva Natura 2020 je za investicijske sklade racionalna naložba v konkurenčnost. To je trajnostna naložba v  okolje in naravo ter raziskave, inovacije in razvoj.

Strateški koraki so:

  • Prvi korak so mini projekti do 5.000 EUR, s katerimi se nabavi IKT opremo.
  • Zlati rez je DE MINIMIS naložba v digitalno akademijo rezoniranja, da kupimo 3 ha veliko kmetijsko zemljišče za tovarno idej Natura 2020 ob robu naravnega rezervata.
  • Diamantni projektil so strateški projekti v smeri mobilne ‘glamping’ kongresne ministrske pobude ter prebujanja grajskega turizma v času predsedovanja Slovenije EU-ju, saj gre za duh evropske kulturne dediščine, torej naložbo v naravna bogastva, med katere sodijo tudi nesnovni resursi, kot so ljudske šege in bajeslovje.

Postanite zgled, postanite vodilni partner projekta, h kateremu sodijo tudi pobude na plačilno/kreditno kartico Natura 2020 Premium.

Za vaše neposredno, strateško ali javno naročilo/donacijo/sponzorstvo male ali velike vrednosti se iskreno zahvaljujemo. Za sodelovanje/sofinanciranje ter stvarni prispevek v naravi se iskreno zahvaljujemo.