TOKEN NATURA 2020 KOT MOST DO DRUGE ŠVICE?

posted in: Uncategorized | 1

Foto: Marko Praprotnik

Glavno raziskovalno vprašanje – TOKEN NATURA 2020 KOT MOST DO DRUGE ŠVICE? – je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena, saj ciljno sledimo doktrini ekonomije etike kreposti Gnothi seauton (poznavanje sebe samega – kdo, kaj smo).

Cilj privatizacije turistične hotelirske industrije je smotrno podpreti s tokenom Natura 2020, saj so inovativni poslovni modeli, ki temeljijo na tehnologiji verižnih blokov, prihodnost/most do druge Švice.

Foto: Marko Praprotnik

Glavna značilnost tokena Natura 2020 je, da pokriva okolje, geografski prostor in produkte podeželja, torej neokrnjeno naravno in kulturno dediščino v slovenski izvozni šegi Natura 2020, ki jo raziskovalno ciljno demonstriramo, saj moramo slediti svetovnim inovacijam. Tehnološki trend so lahko sistemi verižnih blokov krovne blagovne znamke Natura 2020.

DOKTRINA PREDSEDNIŠKE DEMOKRACIJE ZDRS

Program predsedniške demokracije temelji na doktrini ekonomije etike.

Foto: Marko Praprotnik

Za začetek raziskave je bistveno, da dojamemo, kam gremo in kam bomo vstopili ter da s stopicanjem na mestu ne bomo ohranili zdravih jeder, ampak moralno in stvarno bankrotirali. Vodi nas mrtvi tek, tj. parlamentarna demokracija, vrtimo se v prazno.

Politična stranka zlate sredine ZDRS

Zlata sredina delavstva je poniknila, posledice neizpolnjene ljubezni pa segajo v sedanjost. Eliti se vrača, kar je sejala/storila. Porušeno evolucijsko razmerje iz leta 1918 je treba postaviti na zgodovinski horizont, v leto 2018, čeprav gre za velik časovni zamik in je težko določno definirati glavno zgodovino delavske revolucije 1943 – 1991 ter aktualno sedanjost, torej obdobje kraje družbene srebrnine 1991 – 2021.

Mejnike zgodovine se postavi evolucijsko, z ustrezno časovno distanco, da biologija počisti nesmiselne lokalne zdrahe, saj se glede glavne stvari nikoli ne prepiramo. Glavna premisa je dialektika, tj. dinamika sistema zmernega napredka. Hitrost ubija. Evolucijski nazor zdravi, uravnoteži zgodovinski zdrs, s katerim smo zdrsnili petsto let nazaj, v stanje, kakršnega zarisuje schengenska meja. S sosedi se nikoli ne kregamo. Soseda spoštujemo. Hudobija in oblast imata rezervno glavo, a kot kaže zgodovina Ljubljane, smo tudi zmaju odsekali glavo.

S sosedi smo odraščali v Kraljevini SHS. Imamo skupno dediščino, ki jo je bilo treba ukrasti. Temu je služil upor proti kraji družbene srebrnine v letu 1991. Tatovi so nato drzno tatvino izpeljali po bančnih kanalih in drugih poteh, po katerih se namerava vrniti nazaj na glavne sedeže zelenega kraljestva. Sistemska ureditev je otrok, ki ga vzgojimo do točke preloma, zrelosti. Namesto blagoslova smo zreli moment po smrti komunizma uporabili za dvig bojnih sekir. Kot pleme smo se postavili vsak zase. Neuki zgodovine pa še danes netijo škodljiv ogenj sporov. Sistem SFRJ je z uporom proti potujčevanju pomagal sestaviti sedanjo realnost.

Verski sistemi so ločeni od države, za zaposlene v RKC-ju velja rimsko poveljstvo, podobno je organizirana islamska skupnost, čeprav Alahova volja ni javna skrb, ampak spada v zasebno, intimno sfero.

ZAKON O DIALEKTIČNEM RAZVOJU (ZDRS)

UVODNI ZDRS

Cilj je postaviti zdravo nacionalno ekonomijo, ki temelji na ekonomiji etike kreposti, tj. paradigmi Gnothi seauton (poznavanje sebe samega), ki je med ekonomisti manj znana.

Razliko med ekonomijo etike kreposti in etiko ekonomije obsega odraža razmerje med parlamentarno demokracijo in predsedniško demokracijo. Parlamentarne volitve niso koristen izum. Zaradi kraje 75 mrd $ družbenega denarja negativno učinkuje na ljudi, ki so varčevali in plačevali pokojnine, vendar se jim vložek v igro obnove domovine ni povrnil. To so sredstva ljudstva, konkretno delavskega razreda, s katerimi je bila z industrializacijo zgrajena domovina/srebrnina.

Metodologija ZDRS

Zakon o dialektičnem razvoju samega sebe, v ožjem smislu Slovenije, v širšem pa miru v regiji, spletemo z uporabo zmagovalne starogrške filozofije rezoniranja Gnothi seauton, ki temelji na postavljanju bistvenih gradnikov cenovno prebojne mreže ekonomije etike kreposti MARKET & INNOVATION. Slednja vključuje poglede na kocko naris-tloris-stranski ris, s katerimi se ozavestimo in pozicioniramo (presekamo, prerežemo in poglobimo kocko odločitve iz prelomnega leta 1991).

  • Prerez MARKET kaže splošni sedanjik, namreč splošne resnice o ekonomiji etike kreposti, ki veljajo v vsaki politični industriji in državotvorni skupnosti. To so družbeni dogovori.
  • Presek INNOVATION kaže glavni preteklik, tj. obdobje 1918 – 1943, ki ga lahko definira zgodovinski dejavnik.
  • Podrobni/specialistični pogled NOVOST pa kaže perspektivo prihodnosti.

REZULTATI DELA

Izhajam iz generacije, neobremenjene s polpreteklo zgodovino. V aktualni zgodovini 1991 – 2021 smo doživeli vdor v integriteto Slovencev, vendar ne problematiziramo, kdo je ukradel 75 mrd $ družbene srebrnine, zaradi katere imamo upokojence in druge ljudi pod pragom revščine, ki navzlic vsem reformam ne bodo nikoli dostojno živeli. Velika kraja, ki pomeni hudo drzen vdor v zasebnost, ki jo pooseblja družbena lastnina, se je zgodila sočasno z našo aktivno pozicijo. To ni zgodovina prelomnega slovenskega obdobja 1918 – 1943, ki smo jo biološko zamudili ter jo lahko revidiramo samo tako, da žrtve vojn pustimo v miru. V vsaki vojni smo vsi žrtve. Ni nedolžnih. Časa ne moremo vrniti nazaj, zato s spori za oslovsko senco ne moremo sestaviti prihodnosti. Kvečjemu lahko ponovno povzročimo krivico, kar pa ni nikomur v interesu.

Naša glavna preteklost je kraja 75 mrd $, ki sovpada z našo odločitvijo leta 1991. Z osamosvojitvijo smo postavili most za 225 mrd $ težko krajo. Vedeli smo, da pomagamo, saj nismo preprečili kraje državne srebrnine. Prav tako smo dopustili, da se je za masten denar prodalo orožje, namenjeno samoobrambi.

Ujeli smo tudi trenutek združitve EU-ja, ki vodi k načrtnemu uvozu vojaških enot plačancev. Sloveniji pripada od 875 do 20.000 oziroma 200.000 izurjenih plačancev, čeprav je po drugi strani v rednem sestavu Slovenske vojske samo 7500 vojakov. Tolikšno število tujih deležnikov, ki se uvažajo pod blagovno znamko prostega pretoka blaga in ljudi, je popolnoma neobvladljivo. Predstavlja okupacijo Slovenije, za katero je odločitev dozorela že pred časom.

Ukradenih 75 mrd $ ne moremo uporabiti za javni blagor, obenem zaradi te kraje nismo sposobni sodobno opremiti Slovenske vojske. Kriminal pere denar po mili voljo, kurji tatovi pa razburjajo duha zaradi 1 mrd $, ki nima vpliva na državotvornost. Od privolitve v veliko krajo nimamo nič, razen izpolnitve pogodbene obveze do kalifata. Kriminal ima konkurenco, ki jo je treba onemogočiti. Na trgu bodo obstali le najhujši kriminalci, saj imajo denar za plačilo varščine, s katero si kupijo nedotakljivost.

Preseneča pa obnašanje SDS-a. Javno so za RKC, čeprav je znano stališče papeža Frančiška, ki vabi k odprtju vrat kriminalu. Tako je SDS-ova doktrina protislovna, ko trdijo, da je treba poslati vojsko na mejo z BiH, ter pravijo, da bodo v primeru, da dobijo mandat za sestavo vlade, nepredušno zaprli mejo, čeprav so prvi čestitali Hrvaški za vstop v schengensko območje. Trg orožja je zasičen. Na vrsti je psihološko in drugo nasilje za obvladanje kriminalnega podzemlja, kjer se vrtijo 75 mrd $ težke investicije.

Velika koalicija torej ni izvedljiva. SDS ni kredibilna, zaupanja vredna stranka. Dvakrat je transparentno stopila onkraj razumnega dvoma. Izdala je nacionalni interes, povezan z državno mejo, prav tako ni preprečila kraje 75 mrd $. Podarili smo blejsko nacionalno srebrnino državnega pomena. Politika bi morala biti posel, ki se sklepa med zaupanja vrednimi deležniki. Tudi NSi je naslednica sil, ki so omogočile nedopustno tatvino družbenega premoženja. Demos je omogočil RKC-ju darilo v naravi, obenem je odgovoren za milijardno bančno luknjo. To pomeni merljivo zmanjšanje varnosti tukaj in zdaj. Če pogledam strankarsko strukturo upravnega območja Ruš, 99 % politikov, ne glede na politično barvo, prihaja iz podeželskega delavskega razreda. Združila jih je tehnološka priložnost TDR-ja oziroma industrijska politika, ki ne zahteva visoke izobraženosti, le čustveno pripadnost. Tu so zvesti privrženci ideologije polpretekle zgodovine, s katero niso nikoli prišli v stik niti v duhu socializma. Ne izkazujejo nikakršne hvaležnosti, da so odrasli v miru, da so počivali na lovorikah slave padlih. Dali so nam hudiča, ki se imenuje demokracija. Volitve in boj za oblast so zgolj privid v daljavi. Slepa vera. Satan. Zlo. Vabimo stranki, da naredita zgodovinski red na terenu I. Pohorskega bataljona. Ali naj se porušijo spomeniki na Pohorju in v Rušah? Ali naj preimenujemo ulico, vrtce, šole, festivale in proslavo, kjer so takšni politiki slavnostni govorniki?

Dr. Janez Drnovšek: »Sovražnik, sovražnik, smrtni sovražnik …«

RAZPRAVA – predsedniška demokracija

Tri podporne veje oblasti pomagajo sestaviti predsedniško demokracijo/drevo odločanja. Izgubili smo sled, nihče ne nadzoruje Ustavnega sodišča in Banke Slovenije niti RKC-ja in drugih radikalnih verskih organizacij. Težko zaslužen denar uhaja po utirjeni poti razprodaj in zadolževanja. Ostane zgolj drobiž, s katerim celimo smrtne rane. Ustrelili smo se v koleno, saj smo porušili mostove nadzora nad tajnimi službami, kakršen je bil mehanizem SDK-ja.

Naklonjenost volilnega telesa se na predsedniških volitvah razporedi drugače kot na državnozborskih, saj se zagotavlja uresničevanje programov, ki ščitijo nacionalni interes, zato ni prostora za strankarske iluzije, ki zavirajo razvoj in odvračajo od spodbud k progresivnemu preboju iz cone udobja.

Sledili smo političnemu trikotniku Rusija-Iran-Turčija. V poročilu ZDIJZ-a vidimo, da je prvi dan Slovenija gostila ruskega predsednika Vladimirja Putina. Drugi dan je predsednik Pahor odletel v Iran. Od tam v Turčijo. Tako se gradi mir. Tako se kocka v mednarodni diplomaciji za velike usluge. Ni bistvena tista 1 mrd $, katere odtujitev Sloveniji ne škodi. Pa tudi večjega dobička ne bi ustvarili s provizijami NLB-ju in NKBM-u. To je očitno vnaprej odobren državni posel. Kdo je odobril TEŠ 6? Kdo so lobiji, kako modernizirati zakone o javnih naročilih glede karavanškega predora in drugega tira, da bi zagotovili varčevanje? Kdo so vojaški dobavitelji? Vsaka industrija ima svojo poslovno kulturo. Pravno obnašanje ureja stari grški zakon Nomos. Aforizem velja univerzalno, za vse panoge.

NAPREDNI ZAKON REZONIRANJA

Kocko prerežemo, presekamo in pogledamo podrobnosti:

  • Prerez-pogled A-A: splošna sedanjost + glavna preteklost
  • Presek-pogled B-B: nedovršeni in dovršeni dosedanji čas + nedovršena in dovršena predpreteklost
  • Podrobnost-pogled C-C: trenutna sedanjost + pomožni/opisni predpretekli čas
  • Zorni kot pogledov je lahko evolucijski ali revolucionarni; ponazarjajo ga naris, tloris in stranski ris kocke.

PROGRAM SLOVENIJA DRUGA ŠVICA

Ideja nekdanje slovenske vlade je vredna temeljitega premisleka, saj se tržna blagovna znamka slovenskega turizma uspešno prodaja. Konkurence ni. Prvi pobere smetano. Turizem je podporni, stranski produkt realnega sektorja. Tehnološki višek. Osnovna krščanska zaveza je, da obljuba iz leta 1991 dela dolg! Privatizacija je kot UTD. V njej so deležniki vsi državljani.

.Začarani krog časov SIMPLE-PRESENT-CONTINUOUS splete zmagovalno mrežo MARKET & INNOVATION – sproži globinski uvid, ne samo učenja na priklic. Če nimamo pogojev za gradbeništvo, se ustavi naložbeno politiko in neposredno izbere naddržavno izvedbo potrebnih investicij.

Ko je učenec/trg pripravljen, pride na vrsto učitelj/ponudba učenja. Trg se zelo hitro prilagodi s kopiranjem ideje. Koordinacija časa je ničta. Menjalna razmerja so vrednostno merljive četrtine, o čemer odloča koordinata zlati rez. Gospodarska dejavnost mesarske panoge npr. ne sovpada z merljivimi šegami kulture, zato se krog zapre.

VREDNOSTNI SISTEMI

 

Vrednote Islamske skupnosti v Sloveniji vsaj 100 let zaostajajo za pristno Alahovo voljo. Predlagano trpinčenje otrok v obliki obrezovanja v splošni bolnišnici ali specializirani ginekološki ustanovi je bolna ambicija posameznika, ki na silo ruši postavljen javni red, ne pa pristna volja Alaha.

V tuji kulturi se je treba prilagoditi volji Jezusa, če si v krščanski sveti deželi. Agresija lokalnega prevzetneža vodi k nasilju, zato si agresor, ki ogroža splošne standarde evropske kulture, sodi sam. Zdravniki ne bodo kršili Hipokratove prisege, sploh pa ne pod prisilo.

S spremembami/izboljšavami življenjskega sloga se koordinira čas/hitrost absorpcije. Sodna kultura se dvigne na višjo raven – izpili se do ravni poštenega sojenja.

Kdor želi sodelovati in prispevati gradnike/mejnike/zglede, je dobrodošel. Postaviti je treba lastno ekonomijo/panogo/paradigmo ter skozi mrežo širiti dober glas. Priložnost je zrela za vlaganje v dobro ime in krepitev dobre volje/počutja.

  1. john wick

    If you wish for to get a great deal from this post then you have to apply these methods to your won blog. Flory Raynard Hebert

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.