PREDSEDNIŠKI VOLILNI SISTEM?

posted in: Uncategorized | 0

.

Uvod

Glavno raziskovalno vprašanje misije, PREDSEDNIŠKI VOLILNI SISTEM?, je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena, ne samo na slovenski politični šahovnici, na kateri je predsednik države navaden kmet, nekoristna blagovna znamka, golo stroškovno mesto, daleč proč od vrhovnega komandanta svoje vojske.

Metodologija

Empirična raziskava. Delo je abstrakcija. Kavzalna kvalitativna študija. Izbral sem IMRAD metodo pristopa. Uporablja se deduktivni način raziskovanja. Usmerjenost kavzalne študije je od subjektivnega do objektivnega svetovljanskega nazora. Strategija obravnava poslovnega izziva je strategija inoviranja vrednost MARKET&INNOVATION.

Metoda/nauk rezoniranja Gnothi seauton (poznavanje sebe samega) služi prenosu znanja na mlade raziskovalce.

Cilj integracije predsedniške demokracije/misije je rešljiv leta 2022. Zakaj pa ne? Volilni sistemi so srebrnina ljudstva, volitve so kraljica, do katere se obnašamo z dolžnim spoštovanjem. Država je kraljestvo, kjer je kralj/predsednik zlata valuta. Pomeni, ustavno pravico na predsedniški sistem se utemelji s racionalizacijo javne uprave.

Rezultati dela

Učenje rezoniranja (iskanja smisla) je težko. Na začetku so nujne dolgočasne, suhoparne osnove, da dobimo lastno osnovno potrebo/idejo po samopotrditvi, ki jo krona zadnji člen ustvarjalnosti VSTOP NA TRG za katerega je značilno, da prvi pobere smetano.

Predsednik države je izvoljen neposredno, ima legitimno in referenčno moč, ima tudi nadzorna orodja, to je Slovensko vojsko. Kralj je kmet če nima proračuna, proračun pa ima kdor skrbi za varnost države v izrednih časih kot miru. Predsednik države je kralj,  ki ima pravico na veto, saj se ukine Državni svet RS, ki nima neposredne volilne legitimnosti, to je ni neposredno izvoljen. Predsednik države koordinira sodno oblast, to je kadrovska politika.

Razprava

Predsedniški sistem pomeni absolutno predstavniško oblast, ki uravnava trg sodobne politične ekonomije. Moderni predsednik država balansira med tremi nivoji oblasti, to je vpliva na:

  • Zakonodajalca, da se obnaša državotvorno, to je predsedniško, saj Državni zbor RS potrjuje voljo ljudstva, ki jo manifestira predsedniško zakonodajno telo, to je predsednik RS.
  • Izvršno oblast, da se obnaša operativno, gospodarno in racionalni izvrši zakonodajne ukaze, to je gospodarno gospodari s proračunom RS in imovino, to je srebrnino.
  • Vladavino prava, to je sodno vejo oblasti, ki je neodvisna do meje dokler ne ogroža drugega, to je predsedniške ureditve volilnega sistema, ki je ustoličen v duhu filozofije ekonomije etike.

Predsedovanje Slovenije EU naj ne bo prepuščeno naključju, to je brez presežnih dosežkov.                          

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.