PREDSEDNIŠKE VOLITVE SLOVENIJE 2012-2017- 2022

posted in: Uncategorized | 0

Uvod

Glavno raziskovalno vprašanje preiskave, PREDSEDNIŠKA INTEGRACIJA V EVROPSKI PERSPEKTIVI?, je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena.

Metoda izkustvenega RRD ekspertnega dela (know-how)

Preiskava kreda vladavina prava se je uvedla naključno, to je v samoobrambi, saj je žrtev diskriminacije žrtev nepoštenega sojenja, katerega posledice segajo v sedanjost, saj izsledkov prikritih preiskovalnih sredstev, to so posebno vodene in tajno upravljane kazenske evidence, ni dopustno zakonsko sodno uničiti, tako trajno ogrožajo dostojanstvo, svobodo, gospodarsko pobudo ter upravljanje premoženja. Uporabljena je splošna raziskovalna motivacijska metoda ustvarjalnega procesa inovativnega razmišljanja MARKET&INNOVATION, saj žrtev diskriminacije ni kriminalec, niti član organizirane združbe, nikoli obsojen.

 

Rezultati dela

Vstop v predsedniško kampanjo sem napovedal preko STO, januarja 2017, februarja je sodišče že izdalo predlog  na odvzem poslovne sposobnosti po uradni poti, to je pravica do svobode združevanja in zastopanja, to je zastopati in biti zastopan, ter politične volje, to je pravice biti voljen in voliti, to je v civilni pravdni zadevi III P 685/2016 ter neznano kazensko obtožbo, to je tajni predlog na prikrita preiskovalna sredstva. Sodišče je v zadevi II P 501/2016, ki je vir informacije o ustavljeni tožbi Milan Robič – Republika Slovenija, tako stopilo onstran razumnega dvoma. Primer uporabe tajnih metod kaže nepošteno sojenje, to je diskriminacija, storjena z zlorabo sodniške funkcije ali sodniških pravic, storjene z zlorabo položaja uradne osebe, to je zavrženo dejanje, storjeno z opustitvijo dolžnega ravnanja uradne osebe po KZ-1, saj je sodniška funkcija dolžna po uradni poti varovati prava šibko stran, ne pa tajno napasti.

Razprava

O delovanju sodne veje oblasti ter obnašanju sodnikov je treba javni diskurz, to je objava primerov z imeni in priimki ter konkretnimi zadevami, ki so preverljive preiskovalnim in sodnim organom, saj je nedopustno, da bi zavrženo sodno prakso nedopustno uporabljali mladi rodovi pravnikov, ki bodo integrirali v delo diskriminacijske vdore v integritete.

Podjetništvo je situacijski fenomen, isto človekova temeljna pravica do svobodne volje, ki pa lahko hitro zaide v integracijske zaplete. Integracija naprej in integracija nazaj  sta kompleksni disciplini situacijskega rezoniranja (razmišljanja, odločanja, vodenja). Zgledi rezoniranja:

  • Obisk predsednika Clintona, RS, Ljubljana, 1999
  • Vrhunsko srečanje Predsednik Bush – predsednik Putin, RS, Brdo pri Kranju, 2001
  • Vrhunsko srečanje srednjeevropskih predsednikov, RS, Bled, 2002.

Veliki in majhni podjemi se zaključijo usodno, s sodnimi spori, kot je maloobmejno vprašanje integritete, katero je rešljivo, če postanemo zgled. Globoka država in korupcija ne ponikne ob prvem sporu. Po krivulji izkušenj, se konflikt poglobi, udari s še večjo silovitostjo.

Potrebuje se PREDSEDNIŠKI MARKET&INNOVATION INVESTICIJSKI PLAN trajnostnega razvoja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.