POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE

posted in: Uncategorized | 1

Glavno raziskovalno-razvojno-eksperimentalno vprašanje tovrstne RRD naloge, spomniti nas KAJ, KDO SMO?, je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena. V glavnem ne vemo, kaj početi sami s sabo.

1 - znak

Pokazal bom poklicno, poslovno in osebno pot hevretika, ki kaže na samostojen vzpon, to je lastni podjem Gnothi seuaton, to je lastna realizacija poslovne zamisli VSTOP NA TRG.

Poslanstvo zasebnega raziskovalca sem pričel 1. Maja 1994 (MZT RS, odločba 261/C). Sem avtor priročnika o iskanju smisla, to je rezoniranju ter nauka o modrosti Gnothi seauton, to je starogrška ideja o filozofiji ekonomije etike kreposti, ki jo je naplavilo 25 letno raziskovalno delo poznavanja sebe samega. Poslujem po načelu »čisti računi, dobri prijatelji«.

3 - mreža

Poljudnoznanstveno primerjalno filozofijo o modrosti Gnothi seauton smo razvili v Raziskovalnem društvo Milana Robiča. Temelji na dialektični teoriji sistemov, to je evolucijski pristop, mednarodno primerljiv/referenčen z vzorci vzhodnoazijske kulture modrovanja. Kocka je temelj/tempelj modrosti/harmonije/neskončnosti/večnosti. Dosežek smo implementirali v naravnem okolju, kjer je obnašanje narave, to je matere modrosti, spontano/naravno, spontanost je prevladujoča ideja plemenitenja RRD vedenjskega vzorca. Turistično društvo Natura 2020 je plod pametne specializacije.

 

Gnothi seauton nauk o modrosti ni nobena revolucionarna ideja/modrost, njena uporabnost je znana starim Grkom. Modrost/ideja je oznanjena kot aforizem/sugestija, to je popotnica v bolj prijazno odkrivanje/poznavanje sebe samega, tako v kriznih kot zlatih bikovih časih, ko ni potrebe po boju za kapitalnim ulovom, saj so jadra in sreča na strani pogumnih raziskovalcev.

2 - koraki

Igra Gnothi seauton je boleče protislovje potrošniške mrzlice. Umiri duha oziroma nakupovalno vedenje.

 

 • Inovativno razmišljanje je območje intucije, to je refleksna masaža možganov. Refleksno/podzavedno se naplavi na pravo mesto. Misli postanejo navade, dejanja.
 • Zdravorazumsko viharjenje možganov ni škodi nikomur, je predpogoj/preddispozicija, kdor želi postati sam svoj šef.
 • Rezonirajoče delovanje pa je območje kjer teče znoj, to je vzdržljivostna vadba kreposti, to so vodstvene/bajeslovne manire/norme/kreposti.

 

Za tvoj jaz/slog/gral/imidž/krog gre. Tvoj vrednostni sistem je potreben barvne prenove duha, to je nenehnega izpraševanja/renoviranja/posodabljanje oziroma testiranja/izpopolnjevanja osebnosti. Situacijsko vodenje pomaga urediti/prenoviti/opredeliti vedenjski vzorec, naplavi kritično maso. Pomeni, da si zasluži pozornost situacija in ne toliko posameznik/vodja.

 

Kockati/igrati/tvegati/zastaviti je treba dobro ime, ugled, to je cono udobja.

 • Prvi korak – rezoniranje (sestavine sposobnosti vodenja)
 • Zlati rez – inoviranje (fazni proces inovativnega razmišljanja)
 • Diamantni projektil – zdravorazumsko upravljanje premoženja, to so informacije in čas potreben za proizvodnjo know- howa (potrebe po Maslowu)
4 - krog

Nauk Gnothi seauton (kdo, kaj smo) izhaja iz dialektične teorije sistemov zasl. Prof. ddr. Matjaža Muleja. Ni važno kdo, kam smo, lastno poslanstvo je treba odkriti v naše najvišje dobro. To je izhodišče, zato smo utelešeni/rojeni, tu na Zemlji, da zdaj in tu (agl. Now/new moment) sledimo poslanstvu/sledi in pustimo sled v in po ljubezni, to je ekonomistom manj znani ekonomiji etike kreposti, katero v temelju podjetniške naravnanosti in duhovne filozofske misli oznanja ideja Gnothi seauton, je avtorja opozoril zasl. Prof.dr. Šime Ivanjko.

 

Poljudnoznanstveno delo Gnothi seauton (poznavanje sebe samega) sodi med organizacijske znanosti, to je poslovna znanost o močni/prebojni/markantni/odmevni organizacijski kulturi, ki pusti sled, to je pečat neustrašnosti in neuničljivosti. Rezonirati pomeni kockati, modrovati.

 

Kocka je simbol simetrije/harmonije/modrosti/rezoniranja. Ljudje so od nekdaj radi kockali, zakockali/zaigrali so premoženja in življenja, če dvorne spletke propadejo. Kocka je padla pomeni, Salomonska odločitev v naše najvišje dobro je sprejeta.

5 - kocka

Kocka je geometrijski sistem, ki preizkušeno deluje, funkcionira v vsakem. Vsak element kocke/modrosti/podzavesti lahko razstavimo, saj se sam sestavi/integrira v celoto/modrost.

 

Kocka proučujemo skozi:

 • Naris
 • Tloris
 • Stranski ris

 

Kocko proučujemo skozi zorne kote/reze:

 • Prerez
 • Presek
 • Detajl
6 - odločitev

Najbolj pomembna funkcija/operacija kocke je zlati rez. To je glavni način, kako priti noter v sistem podzavednega. Vse drugo je tako slabo orodje, ego je slaba reklama, da je na koncu dobra. Fokus imenujemo zlati rez. To so primeri iz narave, običajno geometrija polža, vrtnice, čebele, orel, drevo, snežinke ipd.

 

Razmerja med vodstvenimi funkcijami so povezana po zlatem rezu, to je svobodni volji. Če ne opazimo asimetrije med vnosom in iznosom, ogrožamo vrednostni sistem, to je smo v veliki nevarnosti, saj je zelo nenaravno, če ne zaznamo porušenega energetskega oziroma delovnega ravnovesja.

7 - enostavni sistem

Poznati sebe samega ima pomen, pomeni (po)skrbeti zase. Skrb zase imajo muze. Muza (kralj) se rodiš po plemenitosti/poslanstvu. Nekatere skupnosti, narodi in celine so naravno nadarjene. Imajo talent/spomin. Osnovni pogoj za poznavanje sebe samega je sprememba, modificiranje lastnega obnašanja glede doseganja organizacijskega cilja. Konkurence ni. Tako smo osredotočeni na vrednost, ki jo ima ponudba v očeh kupca. Dizajn so detajli, ki odločijo.

Domača naloga: Otvoritvena vaja iz viharjenja možganov, to je kockanja, je otroška igra »Človek ne jezi se«, odigramo pa jo, da pridemo na delovno temperaturo. Glavna naloga pa je, kako to, da najodmevnejše, ni nujno najboljše, je pa absolutno v naše najvišje dobro.

Kocka je znak odličnosti, to je valute, ki ji pravimo jaz, to je sedanjost/življenje. Kockati pomeni:

 • Razmišljati,
 • Odločati,
 • Voditi
8 - kompleksni

Demonstrirati (promovirati) je treba imaginacijo/rezoniranje/moč/pomen oblasti, simbola svetovnega miru. Primer je negativna reklama, ki se širi od ust do ust. Primer: Sonce nikoli ne reče Zemlji – dolžna si mi npr vrniti energijo, semena, bogastvo, ki je vzniknilo s svetlobo, ki jo brezpogojno delim. To je prava, brezpogojna ljubezen. Našo ljubezen do domovine izkazuje Ustava RS, to je sonce, luč upanja.

Oblast ima tri veje, ki so simetrično postavljene, torej neodvisne druga od druge. Ustavno sodišče RS ima pomen, isto ima pomen Banka Slovenije. Oba regulirata dialektične sisteme, to je podsisteme, da so ravnovesja skladna.

 • Podsistem je Vrhovno sodišče RS, ki ima pomožno vlogo regulatorja rednih sodišč.
 • Vloga VS RS je samostojna ali pa pomaga sestaviti sodno prakso brez rušenja Ustave RS.
 • Nadsistem Ustave RS je Evropska konvencija o človekovih pravicah in osebnostnih svoboščinah.
 • Nadsistem Banke Slovenije je Centralna banka EU.
 • Nadsistem temeljnih človekovih pravi in osebnostnih svoboščin je ESČP.
11

Če ustavni sodniki niso po uradni poti uvedli prava učinkovitih sredstev in zavarovali upravljanja družbenega premoženja, so porušili pravni red. Če Banka Slovenije ni učinkovito regulirala bančnega sistema je to kriva.

Nas zanima proces rezoniranja kot organizacijsko sredstvo, to je management uporabno orodje, s katerim usmerjamo sestavine učinkovitega upravljanja časa in proces VSTOP NA TRG, ki je zadnji člen inovacijske verige ustvarjalnosti, kateri ima štiri faze, ki v ozadju praspomina na razumsko nedoumljiv način vplivajo na gradnike spletanja spleta zmagovalnih okoliščin MARKET&INNOVATION.

Cilj hevretika je zadovoljiti potrebe po Maslowu, to je unovčiti imaginacijo. Tržna igra je  zelo enostavna – ponudba in povpraševanje. Dobro se vrne z dobrim, to se kaže kot tržni deleži, ki so: tržni vodja, tekmeci, specialisti in sledilci, nišarji.

 

Cilj sistemskih regulacij je urediti podsisteme, da funkcionirajo v duhu obličja najvišjega interesa, to je svetovnega miru.

Socializem temelji na doktrini rezoniranja, to je filozofiji o ekonomiji etike kreposti, ki je naravni zakon o skrbi zase. Vzhodna kultura verovanja vase izhaja iz zakona starogrškega zakona Nomos, to je pravil o obnašanju oziroma miselni naravnanosti. Narava je meja in preko meje gremo z modrostjo, to je dolžnim spoštovanjem.

Kapitalizem pa poimenujemo nenaravno, to je brutalno, nasilno obnašanje, tekmovalnost namesto sodelovanja, to je filozofija o etiki ekonomije obsega, ki je po naravi dela naravnana na umetno ustvarjeno selekcijo. To so ozki krogi interesnih sil, ki sami izoblikujejo zelo nenaravne pogoje obnašanja.

 

Naravni zakoni človeškosti  tako postanejo divji/nenaravni, to je nesimetrični, posledično nesimpatični vzorci obračunavanja. To so brutalni obračun znotraj človeške vrste, ki se uredi v nasprotju z naravnimi silnicami evolucije. To niso obnašanja v znak hvaležnosti/harmonije naravnega ravnovesja, saj gre za vdor v bistvo narave. Revolucionarni pogled poruši naravno ravnovesje ter vzpostavi tržni zakon ponudbe-povpraševanja, to je denarno katastrofo.

Samostojni vzpon je umetnost preživetja v vertikali, saj je vsak napačen korak smrtno nevaren. V krizi smisla ni prostora za omahljivce in ne za velike junake. (Tomaž, Humer).

 

Začarani krog

V krizi smisla izvedemo postopek inovativnega razmišljanja z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja nevarnosti, to je slabosti sistema, da se nam vrednosti sistem za zaduši od vrednot, ki nimajo avtentične vrednosti, to je prostora v zgodnji imaginaciji.

 

Narava je mati modrosti. Vrne kar sejemo. Obnašamo se kot smo naravnani. Obnašanje/poznavanje sebe samega ureja aforizem Gnothi seauton, to je nauk o modrosti rezoniranja, ki temelji na ekonomiji etike kreposti. Postanemo to kar verjamemo da smo.

 

Privlačimo to kar smo. Pozitivne osebe so kot strela z jasnega, nepredvidljive. Nepričakovano se pojavi na nepravem/naravnem mestu.

 

Odločitve so:

 • Rutinske
 • Adaptivne
 • Inovativne

 

Družba/skupnost ima tri gradnike oblasti, to je tri smeri modificiranja in plasiranja izumov:

 • Zakonodajno oblast
 • Sodno oblast s pravosodnimi sistemi in podsistemi ter mednarodnimi nadsistemi.
 • Izvršno oblast, to je vlado s ustrezno podprtimi učinkovitimi strokovnjaki

Če trije gradniki niso v simetriji, nastopi kriza, to je prevladujoče obnašanje enega nad drugim, to je diskriminacija, dialektični sistemi niso posodobljeni, propadajo, poniknejo.

Otroci in mladina ima neusahljive sanje, velike mete. Afriška tradicija pravi »Jaz obstajam, ker obstajamo mi«. Pomeni, pravilo imenujejo »obonto«, gre za običaj, kjer ne more biti izvor srečen eden, če so vsi nesrečni zaradi enega izvira. Moč je v slogi.

Motivacija je tišina, to je prastanje duha, ki išče pot, to je izhod iz krize. V rezoniranju, to je spletanju spleta/smisla, se mimogrede zapletemo, izgubimo, začaramo.

Brez rizika ni profita! Kar sejemo/tvegamo/rizkiramo/zastavimo, žanjemo. Kockanju med dvema kulturama/filozofijama pravimo zakon o dialektičnem zdrsu. Rezultat merimo z zgodovinskim dejavnikom, to je 100 letni horizont.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.