POSLANSTVO

 

-  Naše poslanstvo je zelena transmisija/transformacija/transakcija. To se udejanja v raziskovalni odličnosti in gostoljubju. Smo lastniki motivacijske knjige/nauka o modrosti Gnothi seauton. Imamo lastni inovativni poslovni model, s katerim skrbimo za prenos znanja. Zavezani smo strategiji inoviranja vrednosti krovne blagovne znamke Natura 2020 v pohorski bajeslovni šegi Skrivnostna moč Trnuljčice.

-  Naše poslanstvo je trajnostno vezano na krepitev vodilnega položaja ponudnika butičnih inovativnih doživetij Natura 2020 v otrokom prijaznem Unicefovem mestu Ruše. »Ruše – zdravo mesto« je vodilni upravni okraj spodnje Dravske doline, kjer inovativno krepimo imidž bajeslovne pohorske šege v Podravju na vzhodu Alp. Z večanjem ugleda širimo vpliv lastnega ekosistema v konkurenčnem okolju.

Naše poslanstvo je pokazati svetu raziskovalcev zeleni ekosistem Natura 2020, ki vključuje skrb za trajnostno ohranjanje naravnega rezervata Pohorje-Drava-Kozjak, kar počnemo z neizmerno ljubeznijo. Ni cvetja brez trnja.

-  Naše poslanstvo je brezpogojno deliti duhovno izkustvo kreativnega kulturnega sektorja skozi visoko tehnološko dokumentarni filmski turizem. Razvijamo ga v duhu resnice, saj želimo ohraniti prebujeno bajeslovno izkustvo prvinske šege Skrivnostna moč Trnuljčice. Stavimo na strategijo pobiranja smetane.

VIZIJA

Nepridobitna učeča organizacija par excellence z lastnim naukom o modrosti Gnothi seauton ter inovativnim poslovnim modelom zdrave imaginacije/konkurenčnosti.

-  Razvoj in pospeševanje turizma z lastno imaginarno krovno blagovno znamko butičnih doživetij v sklopu kreativnega dokumentarnega filmskega turizma.

- Tokenizacija lastnega žetona Natura 2020 za dober namen in postavitev Ekoresort glampinga Natura 2020.

-  Vzpostavitev spletne Akademije modrosti in Šole prebujenja/rezoniranja.

-  Ustanovitev produkcijske in agencijske hiše ter spletne trgovine z lastno proizvodnjo.

-  Postavitev visoko tehnološkega zagonskega povezovalnika kreativnega kulturnega polja.

-  Z zasebno gospodarsko diplomacijo širiti glas o lastni podobi/vesti/realizaciji.

-  Nazaj k naravi, nazaj v otroštvo, nazaj v zeleno transformacijo/razkošje.

SLOGAN/CILJ

Čisti računi, dobri prijatelji.

-  Nazaj k naravi, nazaj v otroštvo.