EKIPA

Turistično društvo Natura 2020 je nepridobitna organizacija.

Družbeno odgovorno, inovativno in vizionarsko skrbimo za ustrezno zaščito mednarodno varovanega območja posebnih vrst ptičev in habitatov.

Vse bolj smo prepoznavni na področju inovativnega spodbujanja ter razvoja integralnega butičnega turizma.

Fokusirani smo na premium goste muze.

VODJA PROJEKTA

Mag. Mirjana Ivanuša Bezjak je višja predavateljica predmetov s področja vodenja in človeških virov ter tehnologij verižnih blokov in njihove uporabe.

Deluje kot poslovna svetovalka ter sodna izvedenka za kadre in podjetništvo. Ustanovila je spletna portala gostoljuben.si in hitri-poslovni-sestanki.si.

Napisala je 4 knjige in 10 skript ter več kot 100 strokovnih člankov in bila mentorica več kot 100 diplomantom višjih ter več kot 100 diplomantom visokih šol.

 

BOTER ZAGONSKE IDEJE

Jože Hertiš, generacija '59 z OŠ Janka Glazerja, ustanovitelj podjetja Seltron d. o. o., častni predsednik nepridobitne organizacije Turistično društvo Natura 2020.

Svetovljan, filantrop, izumitelj, podjetniški velikan ter poslovni angel. Boter zagonske ideje Natura 2020.

 

 

MILAN ROBIČ - KOORDINATOR

Milan Robič je pobudnik, predsednik in častni član društva.

Koordiniral je raziskovalno operacijo "Predsedniške volitve RS 2012 – 2017".

 Napisal je 22 motivacijskih knjig. Znan je kot avtor nauka o modrosti GNOTHI SEAUTON.

Oktobra 2013 je soustanovil nepridobitno organizacijo Raziskovalno društvo Milana Robiča.

 

Turistična vodnica Aleksandra Topolnik Slatinek s. p., turizem in izobraževanje, Belingerjeva ulica 10, 2352 Selnica ob Dravi, davčna številka: 39384705.

Govori slovensko, angleško, nemško in hrvaško.

Turistična agencija BARKA, Gregor Kaligaro s. p., Jamnikova ulica 2, 2342 Ruše, identifikacijska številka za DDV: SI99280230.

Dobrotniki in nestorji fotografij:  Marko Praprotnik, Mirjana Pantelič, Jani Dolinšek,  Foto atelje Marija Flis Ruše (s ekipo Leja, Lila in Silvo Zlodej), Sandra Topolnik Slatinek (z družino), Darinka in Benjamin Kop, Damir Knez - glasba,  Simon Jelenko, Igor Herič. Irena Jurič, Ignac Polič, Tomaž Kostanjšek, Sašo Soško, Masaja s.p., mag. Rado Sekolonik, Sekom grafika d.o.o

 YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCz4u0KCWLvK0WNKQ8D4lrdg

 

SODELUJ / ZMAGAJ Z NAMI