Telefon: +38631818553

E-pošta: info@natura2020.si

Nazaj k naravi, nazaj k izvoru.

O MENI

Rodil sem se leta 1959 na kmetiji, moj pradedek je bil veleposestnik. Kmalu smo se preselili v največji slovensko vas Ruše, kjer živim še sedaj. Oče in mati sta bila družinska idola, brat je bil elektroinženir, ki ga je leta 1986 ubila strela sredi jasnega dne.

Osnovno šolo Janka Glazerja sem končal leta 1974. Srednjo tehnično strojno šolo sem zaključil leta 1978. Danes sem diplomirani ekonomist (2009). Najprej sem bil zaposlen v lokalnem podjetju TDR. Status zasebnega raziskovalca MZT RS sem imel za področje menedžmenta (1994–2000).

Od leta 2016 sem avtor nauka/knjige o modrosti Gnothi seauton. Sestavil sem ga iz raziskave, ki zajema 22 knjig (COBISS). V raziskavi sem se skozi dialektično teorijo sistemov zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja seznanil z azijsko kulturo budističnega voditelja Džongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, znan tudi kot Khyentse Norbu, tibetanski/butanski lama, režiser in pisatelj. Babilonsko organizacijsko kulturo sem preučil na delu v Iraku v obdobju 1982–1986. Zasl. Prof. dr. Šime Ivanjko meni, da sodi nauk o modrosti Gnothi seauton med ekonomijo etike kreposti, ki je ekonomistom manj znana.

Na trgu sodobne politične ekonomije in zasebne gospodarske diplomacije sem se uveljavil:

  • Na volitvah za župana Ruš 1994 in 2010.
  • Na volitvah za predsednika Slovenije 1997 in 2012.
  • Na volitvah za poslanca DZ RS 2000.

Sem ustanovitelj lastnega raziskovalnega društva (2013), ki je sedaj turistično društvo Natura 2020.

  • Izdali bomo lastni srebrnik I FEEL NATURA 2020.
  • Digitalizirali bomo NFT kovanec NATURA 2020.
  • Postavljeno imamo stalno razstavo fototapet OSUPLJIVI PRAGOZD ŠUMIK in ZAČARANA POHORSKA TRNULJČICA dimenzij 5 m x 1,8 m.

K sodelovanju vabimo filantrope kot tudi zasebne vlagatelje. Na trgu regije Alpe – Jadran se redno odpirajo nove naložbene priložnosti na področju vstopa/prevzema bank, letališke infrastrukture, zavarovalnic, hotelirstva, energetike.

Naš ‘know-how’ je NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET. Delujemo pod sloganom etike kreposti ‘Nazaj k naravi, nazaj k izvoru’. To etiko oznanja 675 strani obsežna poljudnoznanstvena monografija GNOTHI SEAUTON z zlato obrezo.

Knjiga Gnothi seauton je protokolarni most do učenosti prebujanja ideje Evrazija. Oznanja tri vodilna načela etike kreposti, ki so lahko predmet zahtevnega študijskega predavanja, ki ga izvajamo s študijskimi potovanji Natura 2020.

Azijsko kulturo bom lahko od 21. maja 2024 preučeval tudi v tujini, ker mi bo takrat pripadla zlata viza Združenih arabskih emiratov. Sem prejemnik državnega odlikovanja Medalja za vojničke vrline JLA iz leta 1980. Kri sem daroval 20-krat.

Postanite član društva uglednih zelenih raziskovalcev NATURA 2020.

Trening prebujanja imaginacije

POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE

V naravi dobim najboljše ideje

POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE je moja izkušnja spoznavanja samega sebe, ki sem jo neposredno doživel na volitvah 1997 in 2012 ter opisal v svoji prvi knjigi POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE.

V knjigi POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE so predstavljena bistvena odkritja o jazu kot domu izvora/bivanja, točki, kjer se počutimo varno, kjer smo originalni jaz. Avtobiografska pripoved o meni/jazu vsebuje bistvene motivacijske formule poznavanja samega sebe. Skozi proces prebujanja, ki je oblikovan kot raziskava inovativnega razmišljanja, je nastalo 22 knjig.

Le nekaj bistvenih poglavij/knjig/raziskav tvori ljudski nauk o modrosti GNOTHI SEAUTON (2016), izdan v poljudnoznanstveni monografiji/knjigi z zlato obrezo. Kulturno dediščino Balkanskega polotoka tvorijo modrosti alpskega, dinarskega, panonskega in mediteranskega sveta. Balkanska kultura temelji tudi na slovenskem jeziku, ki je bogata dota intuitivnega modrovanja/kockanja, ki jo podarimo zainteresiranim deležnikom. Z njim obeležujemo praznovanje (slavo, hvalo, čast). Prepoznavnost je zvezda severnica, ki pomeni sproščanje/prebujenje. Ženin običajno nese nevesto čez prag rentabilnosti; enako velja tudi za posel rezoniranja. Dober glas seže v deveto vas. Povzdigniti se je treba na frekvenco lastne originalnosti/duhovnosti.

Ob treningu prebujanja izbranci duhovnega izkustva pris(o)tnosti občutijo 400 milijonov let staro razsvetljenje/reinkarnacijo/vstajenje. Soočenje s kolosalno/neokrnjeno lepoto narave/jaza je božja pot 400 milijonov let stare modrosti/učenosti.

Na tej podlagi zdaj izvajam mentorstvo s področja udejanjenja imaginacije (sposobnosti domišljanja, sanjarjenja), kar prakticiram ob 400 milijonov let stari gorski rečici Lobnici na Pohorju, ki teče skozi edini prvinsko ohranjeni srednjegorski pragozd Šumik, v katerem najdete 24 metrov visok slap Veliki Šumik, ki je najvišji slovenski slap na nekarbonatnih tleh.

Nobena skrivnost ni, da se karte svetovne, evropske in lokalne politike delijo z izjemno veliko hitrostjo. Stabilni veliki igralci opuščajo zgodovinske tržne niše. Na trg prihajajo bistveno večje zgodbe o iznajdljivosti/prilagodljivosti kot kadar koli. Bogastvo/prestiž se seli tja, kjer je interes.

Poznamo tri glavne naravne zakone prebujenja/trpljenja, na katere nimamo vpliva:

  • PRVI KORAK – v ospredju je skrb za osebnostni razvoj in izobraževanje, na kar kot otroci/mladina nimamo ravno veliko vpliva;
  • ZLATI REZ – fokus je na skrbi za aktivno življenje/zdravje v povezavi z drugimi na delovnem mestu, na katerega nimamo ravno odločujočega vpliva, saj vrednostni sistem kapitala/lastnine deluje/proizvaja nezavedno, zato se srečujemo s temeljno premiso/zmoto, da smo poklicani, da lahko razmišljamo namesti drugih;
  • DIAMANTNI PROJEKTIL – to je tretje življenjsko obdobje, ko se soočimo s samim seboj, tu imamo največ vpliva, vendar le če od spočetja duha permanentno vlagamo v lastno dušo/glas.

Zakaj pa ne? RUŠE so dale pečat prvi knjigi POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE, na podlagi katere je oblikovan motivacijski nauk o modrosti GNOTHI SEAUTON, ki oznanja ekonomijo etike kreposti duha. Zgodba/modrost/učenost je izvirno poljudnoznanstveno RRD delo.

RUŠE so blagoslovile/kronale/utelesile moj značaj, dale so pečat mojemu vseživljenjskemu delu oziroma temelje svobodnemu poslanstvu, ki sem ga v mladosti izbral po lastni vesti. Verjel sem v lastno vero/znanje, saj aktivno RRD življenje prinese končni pečat izvorne/realne avtoritete/svobode.

Imaginacija (sposobnost domišljanja, sanjarjenja) v kombinaciji z rezoniranjem omogoči sanjske dosežke, vrhunske presežke lastne modrosti. Rezoniranje zagotovi imaginarni/sanjski posel tisočletja GNOTHI SEAUTON. Druge sanje poniknejo, saj se živi zase, tukaj pa gre za prispevek skupnosti, ki se redno deli med zainteresirane deležnike.

Rezoniranje je racionalna pot do lastne podobe, saj s poskusi cenovnega preboja neposredno preizkusimo vodstvene/imaginarne kreposti ter hkrati krepimo vrline ‘knowledge managementa’, brez katerih ni visoko donosnega posla rezoniranja.

Meje Ruš širimo v popolnoma realistični zgodovinski luči 400 milijonov let stare gorske rečice, ki je svetovni geološki mistični duh, ki ljudem sporoča, da so lahko veliko več, če investirajo v lastno imaginacijo/učenost/modrost/prebujenost/zbranost.

Trening prebujanja predsedniških kompetenc traja 3 dni/2 noči in poteka v baznem taboru v otrokom prijaznem Unicefovem mestu Rušah. Zbor je v gostišču Ribič. 

Tukaj https://www.natura2020.si/nft/ pa lahko pridobite nagradno študijsko potovanje v vrednosti 5400 EUR. Žreb donatorjev velike vrednosti bo vsako leto 27. septembra, tj. na svetovni dan turizma.

DOKTRINA GNOTHI SEAUTON

Od leta 2016 sem avtor nauka/knjige o modrosti Gnothi seauton. Sestavil sem ga iz raziskave, ki zajema 22 knjig (COBISS). V raziskavi sem se skozi dialektično teorijo sistemov zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja seznanil z azijsko kulturo budističnega voditelja Džongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, znan tudi kot Khyentse Norbu, tibetanski/butanski lama, režiser in pisatelj. Babilonsko organizacijsko kulturo sem preučil na delu v Iraku v obdobju 1982–1986. Zasl. Prof. dr. Šime Ivanjko meni, da sodi nauk o modrosti Gnothi seauton med ekonomijo etike kreposti, ki je ekonomistom manj znana.

Kot kvalificiran raziskovalec splošnega managementa (odločba 261/C Management, MZT RS, 1994–2000) sem iskal odgovor na prvo temeljno organizacijsko vprašanje o učinkoviti izrabi tostranstva, ki ga vsak posameznik dojema kot zadosti trdno celoto.

Raziskava poznavanja samega sebe me je prebudila v 400 milijonov let starem naravnem okolju gorske rečice Lobnice, šumečega bisera Pohorja, ob katerem sem kreiral ‘know-how’, ki ga delim skozi formule.

Rezoniranje/svetost dobi najvišji sijaj v kolosalnem ambientu reinkarnacije, kjer se v organizacijskem smislu/duhu soočimo s samim seboj. Jaz (biti, početi, imeti) preučujemo skozi frekvenco višjega jaza (nadarjenost, inteligentnost, ustvarjalnost), ki jo povzdignemo v vizijo/jaz (razmišljanje, odločanje, vodenje) ter utrdimo z opolnomočenjem, tj. šestim čutom/jazom (moškost, ženskost, otroškost). S tem oblikujemo formulo jaza/duha/zvoka. Dobro ime potuje po svetu in širi obzorja duha/jaza.

Doktrina je izpopolnjena s strategijo inoviranja vrednosti lastne podobe/duše/ekonomije etike kreposti. Management znanja potrebujemo za usmerjenost k dosežkom/jazu. Voditeljska znanja pa potrebujemo za skrb za ljudi, ki ohranjajo čisti planet/jaz/črni biser.

Jaz je naš črni biser globoko v naši notranjosti. Imaginacija/jaz (sposobnost domišljanja, sanjarjenja) generira končno formulo/vizijo/strategijo/podobo voditelja/vizionarja. Formulirati pomeni prebuditi/utelesiti. Ustoličiti je treba svoj glas/jaz.

Knjiga z zlato obrezo o doktrini/raziskavi obsega 675 strani formata A4. Zajema širok nabor tematik, od subjektivne refleksne masaže za prebujanje ustvarjalnega duha do svetovljanstva. Obsežnost metod in tehnik prebujanja kaže sposobnost domišljanja. Prikličemo sposobnost sanjarjenja/potovanja duha, ki potuje po orbiti jaza.

Avdiovizualna knjiga duhovne modrosti rezoniranja kaže geometrijske like in formule, ki jih poljudnoznanstvena knjiga/raziskava protokolarne narave nima zaradi cenovne racionalnosti. Draga izdaja ni smiselna, saj je preučevanje modrosti individualni koncept organizacije dela. Študentu rezoniranja se tako odpira mukotrpna razlaga ponavljajočih se iskric viharjenja možganov, dokler vedenjski vzorec ne preskoči zadnje ovire na poti/lestvici samopotrditve.

Temelj doktrine tvori knjiga POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE. ‘Know-how’ je uveljavljen napredno. Vse drugo je igra raziskovanja za prestiž. Tovrstnega vrtenja v začaranem krogu modrosti namreč ne zmore vsakdo. In to je bistvo. Nobena znanstvena metoda ni zanesljiva niti je ni mogoče ponoviti na vzorcu splošne populacije. Najbolj oprijemljiva je raziskava duha/modrosti po korakih Gnothi seauton.

Kako uporabljati modrost 400 milijonov let dolgega časovnega horizonta pri prebujanju lastne imaginacije/duše, vam zaupamo v šoli potovanja duše, ki jo prakticiramo ob 400 milijonov let stari gorski rečici na vzhodu Alp, ki teče skozi prvinsko ohranjen pragozd.

Dobrodošli na treningu rezoniranja (iskanja smisla). Soočite se z naravno, kulturno, etnografsko, farmacevtsko, steklarsko, splavarsko, železniško in rečno dediščino trojstva rek Drava-Sava-Donava vodnega kroga Črno jezero–Črno morje.

Avdiovizualna knjiga/doktrina Gnothi seauton je film življenja pohorske/svetovljanske duše, namenjen uglednim zelenim raziskovalcem svetovnega kova. Didaktični pripomoček 400 milijonov let starega kolosalnega duha služi vstajenju/prebujenju. Prenos ‘know-howa’ se izvaja v geografskem ekosistemu Pohorje-Drava-Kozjak.

Vabljeni v zeleno Slovenijo. Izberite kratek oddih, življenje ali delo v ambientu alpskega, mediteranskega, dinarskega in panonskega sveta. Vse je na dosegu roke. Imamo namreč digitalno rešitev.

sl_SISL_SI