NOBELOVA NAGRADA ZA MIR

posted in: Uncategorized | 1

Uvod

Glavno raziskovalno vprašanje, NOBELOVA NAGRADA ZA MIR, je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena za mlade raziskovalce, posebno s trga sodobne politične ekonomije.

Cilj človeka je, da umre v miru. To ni izvedljivo, če postaneš žrtev diskriminacije, to je lokalne oblasti in nepoštenega sojenja, po katerem so vzpostavljene posebne evidence na prikrita preiskovalna sredstva, ki so vodene in upravljane tajno.

Nobelova nagrada za mir raziskovalcu sicer naplavi nekaj milijon denarja vendar je intrizična nagrada tista s katero potujemo večno po večnosti, to je neskončnosti.

Metodologija – lastna pamet

Glavna dejavnost Raziskovalnega društva Milana Robiča so uporabne raziskave in razvoj ter pospeševanje turizma, kar počnemo s pametno specializacijo, to je sedaj Turistično društvo Natura 2020.

Zraven glavne nepridobitne raziskovalne dejavnosti so registrirane tudi pridobitne dejavnosti, to je gospodarska dejavnost »drugo podjetniško in poslovno svetovanje«, na katero se lahko izdajo fakture s specifikacijo ekspertnih management svetovalnih storitev, saj je ustanovitelj kvalificiran ekspert managementa (odločba MZT RS, 260 C/management, 1994-2000) ter avtor nauka o organizacijski znanosti Gnothi seauton, to je pametna preiskava sebe samega.

Gnothi seauton je nauk o modrosti ekonomije etike kreposti, ki je med ekonomisti manj znana filozofija rezoniranja (iskanja smisla), saj so liberalci fokusirani na etiko ekonomije obsega.

Rezultat dela

Samoobrambno obnašanje, to je siloviti upor in nepričakovano močan odpor, ter racionalno ekspertno management ravnanje, s katerim se izkoristi pravico na ekspertizo, to je pametni pregled situacije po prafaktorski analizi dejanskega stanja in vzroka napada na integriteto zdravniško dokazano bolne osebe, ki je bila šest mesecev na bolniškem staležu ter tako popolnoma odsotna iz kraja napada, kaže na pravo vrednost ekspertne škode, ki so jo storili storilci hudo žaljive obdolžitve po prvem odstavku 160. Člena KZ-1. Krizno stanje, to je bolniško, so spravili na rob globoke krize. Primarni strah, kaos, nepoznavanje RRD sodnega terena, to je zakona Nomos, so naplavili duševno stisko. Stresno življenje je pospešilo zasvojenost s čokolado, s katero tolažim bolečino. Ne morem verjeti, da so v kraju kjer se vsi poznamo sposobni storiti kaj tako nečloveškega kot bolni osebi odreči pravico do nujnih vodnih terapij v bazenu ŠPR in masaž, ki so jih oglaševali konec septembra na FB strani, in na katero sem kupil darilni bon ter rezerviral termin, pa je delavka/maserka naročilo kupca stornirala z nasmehom in razlago, da moških ne masira več. Direktor Blaž Kosi kot univerzitetni diplomirani pravnik v zakonskem roku na reklamacijo odgovori z opravičilom in vračilom denarja ter očitno ukine dejavnosti masaž. Delavko pa usmeri na PP Ruše, kjer oktobra 2015 dve zaposleni delavki ŠPR, to je javne občinske službe CEZAM, prijavita fizično in psihično nasilje, tako sta vsaj izpovedali na zaslišanju v zadevi II P 501/2016, kjer sta izpovedali modus vivendi modus operandi krive izpovedi o tem, da je reševalec iz vode, to je Gordan Škrinjar, preprečil nasilja nad maserko tako, da me je s silo odstranil iz objekta ŠPR, katerim je sodnik verjel, ker so bile tako preprečljive, saj sta pričali kot razbremenilni stranki tožene stranke, to je Javni zavod CEZAM, tožen na 10.000,00 EUR denarnega nadomestila na dobro ime, okrnjeno s hudo žaljivo obdolžitvijo po prvem odstavku 160. Člena KZ-1.  Reševalec Gordan Škrinjar je v zadevi II P 501/2016 podal pisno izjavo kot razbremenilna priča tožene stranke CEZAM iz katere izhaja, da ni nikoli gosta fizično odstranil iz objekta ŠPR ter, da junija 2015, ko se je zgodilo nasilje, sploh ni več delal v ŠPR, saj ni imel koncesije. Na razpravi II P 632/2016 realizirani med istima strankama, to sta tožnik Milan Robič in tožena stranka CEZAM, pa je demonstriral ujeti trenutek njegovega spomina, kako sva se enkrat z maserko na hodniku držala za roki, stisk je bil prijateljski, to je dlan na dlan, in z nasmehom, ter potrdil že znano laž, da nasilja ni preprečil, saj ga v petih letih gost ni nikoli izvedel.

Po do sedaj zbranih obvestilih iz zgodovinskega horizonta, so storilci iz prejetih sklepov in zaslišanj vedeli, da bo ODT Maribor izdalo sklep o pravici na zasebno tožilsko preiskavo, kar se je potrdilo maja 2017 in že prej, le da pred majem 2017 nisem več vložil obtožnega predloga, razen prvega in edinega, to je aprila 2016 proti Nataliyi Nikolajevni Hrženjak. Pohiteli so in po JNMV ter s krivo obtožbo sprožili delo kroga belih ovratnikov, po principu Kadija te tuži, Kadija te sudi. To pa je princip mafije, to je dobro organiziran gimnazijski sindrom, ki ima VIP v vseh in vsaki pori družbene nadgradnje. Tega sistema ni mogoče uničiti, saj se ščiti neomajno, razen z mladostno norostjo, saj neustrašne spremlja javna podpora, ki vpliva na zakon Nomos, to je pravno obnašanje organov oblasti, posebno pravnih organov, to pa so preiskovalni in pravosodni.

Razprava

Kazenske ovadbe nimam nobene, obsojen nisem nikoli v življenju, saj se ne ukvarjam s kriminalom. Zadnja delovna doba je iz februarja 2015. Če bi storil fizično in psihično nasilje, dne 15.2.2016 ne bi prejel prepovedi vstopa v kompleks ŠPR, temveč kazensko obtožbo, saj je kriminal storjen po odvetnikih, to je prava vešči osebi Rok Lep, odvetnik iz firme Kac in odvetniki, o.p. d.o.o., ki je očitno skriti prejemnik pogodbe o JNMV na katero se izdajajo fakture brez specifikacije del, v mesečnem pavšalu v skupni vrednosti 60.000,00 EUR. V vsakem primeru je to storil nekdo, ki ima bujno domišljijo, ter se spozna na kopanje jame v katero sam pade. Kdor drugemu zanko nastavi se sam vanjo zaplete.

Kronološki, to je zgodovinski dejavnik, ter človeški faktor, to je lokalni dejavnik, kot je zdrava konkurenca, so iz maščevanja porodile noro podjetniško idejo, to je propulzivno diskriminacijo, storjeno oktobra 2015 s prijavo na PP Ruše, za katero se je sodno izkazalo, da je storjena v zasebnem imenu, to je imenu in računu občank, zaposlenih sicer v javni službi ŠPR, ter februarja 2016 s prepovedjo vstopa v kompleks ŠPR, ki je storjena v imenu javne službe ŠPR ter njene pravne tvorbe, to je CEZAM, katerega edini ustanovitelj je občina in tako solidarno 100% odgovorna za obnašanja javnega zavoda na trgu nepopolne konkurence. Lokalne zdrahe imajo omejen rok trajanja. Resnica prej ali slej naplavi dejanskega krivca, naročnika ter pomagača, to so tisti, ki ščitijo kriminalca, ter niso uvedli nobenega postopka pametnega pregleda na celokupno situacijo županovanja 2014-2018.

Prevzeli pa so oblast, to je polno odgovornost. Izkazali pa so se kor dobri pomagači kroga storilca, tako jih ne spoštujem, jih pa upoštevam, saj živim v občinskem stanovanju. V imenu in za račun občine Ruše, to je glavnega storilca, so sostorilci, to sta župan 2014-2018 in županja 2018-2022, potrdila, da mladi razmišljajo s svojo glavo. Laž o nasilju v ŠPR sta izkoristila za izključitev iz javnega življenja. Zdaj sem voden v pasivni evidenci na CSD Ruše, čakam na 65 let starosti, da trajno postanem prejemnik varstvenega dodatka, saj imam odvzem poslovne sposobnosti na samostojno zastopanje pred pravosodnimi in preiskovalnimi organi.

Z enim JNMV (javno naročilo male vrednosti) je naročnik dosegel, da sem vseživljenjsko ogrožen s posebnimi evidencami na prikrita preiskovalna sredstva, to so tajni ukrepi, ki so tajno upravljani in tajno vodeni, saj evidenc ni dopustno sodno uničiti oziroma imajo najmanj tri različne verzije v rezervi. S to bolečino bom potoval na drugi svet po smrti.

Bolečina je toliko hujša ker smo vsi sosedje, ki se poznamo desetletja. Vendar mladi politiki ne priznajo sosedskega odnosa za kredibilnost. Medosebni odnosi niso bistveni za njihovo kariero. Pa poglejmo njihovo svetlo prihodnost – vrnilo se bo kar so vzpostavili, po tej ali drugi poti. Vizijo, ki jo imajo, ne bodo mogli izpeljati, saj bodo zadolžili proračun za milijonsko škodo, ki jo bom terjal s učinkovitimi pravnimi sredstvi, to je v dobro nevladne organizacije, kateri je povzročena zgoraj navedena škoda. V podobo, ki jo poraženci sedaj ponudijo na trgu demokracije, nihče ne bo verjel.

Žalost nad ravnanjem nosilcev lokalne oblasti sem utapljal, delno z alkoholom, ki ga že dve leti ne pijem čisto nič, ter s sladkarijami, s katerimi sem se zredil ter sem delno  zasvojen, sploh čokoladami, po tri na dan. A drugače si sam ne znam pomagati. Dojemam pa, da bosta nosilca županske oblasti isto žalost občutila nad svojo zmago, s katero sta zakockala proračun in razvoj kraja, ki je njun dom, kateri daje kruh.

Od bedaka do Nobelove nagrade je en korak! Bedaki se prepirajo, celo tožijo, ne samo izločijo iz trga nepopolne konkurence, ki je naš sodnik. Nekje na FB sem prebral citat neznanega avtorja: »Zarotil se bo sin zoper očeta, hčer zoper mamo, snaha zoper taščo, zet zoper tasta, žena zoper moža, ljubica zoper ljubimca, sosed zoper soseda, hlapec zoper gospodarja itd. Namreč prišel bo hudič, ki bo mednje podtaknil seme spora. Ko se bosta prepirala, pa jim bo hudič vse pobral. In šele ko bosta sprta obubožala in jima bo hudič, ki bo razsojal in jima pisal kazni in globe vse pobral, bosta sprta prišla namesto do svoje zmage do grenkega spoznanja, kako ju je hudič okrog prinesel. Kajti osramočena bosta spoznala, da sta njegova sužnja. Hudiči so vse to že davno nazaj znanstveno naštudirali«.

Kritika družbenih razmer je za javne osebnosti lahko provokativna, čista provokacija, ki šokira, torej šokantna. Gre  za določeno stopnjo pretiravanja, to je šok metoda šokiranja, ki je dopustna glede na človekove osebnostne pravice in svobodo govora, saj pomaga vzpostaviti družbeni red, to je nepristransko informiranje javnosti. Volivci živimo v atmosferi, ki jo sami kreiramo. Tako ni nikjer nedovoljeno izrekati besed, ki šokirajo, še zlasti, če gre za ostro družbeno kritiko. Tako gre za ostro kritiko družbenih razmer in ne za nespoštovanje sodišča ter nosilcev javnih funkcij občine Ruše. Nadzorni odbori vedno molčijo, se branijo odgovornosti. Ni nedovoljeno, če vzbuja prispevek občutek ogroženosti ter vznemirjenosti. Vrača se, vse se plača. Globoko užaljen vračam željo, da se naj storilcema sodi pravično.

Lokalni zdrsi storjeni z umetno spodbujenimi lokalnimi zdrahami, kot so prikrita preiskovalna sredstva, ne vodijo družbe do Nobelove nagrade za mir. Cena prepira, je visoka. Zdrsi niso zaman, so draga naložba v dobro ime. Posebno sodni zdrsi, katere naroči eno JNMV, ki ga župan naroči serijsko, so draga investicija, saj so visoko donosni.

Povprečna starostna doba staršev storilcev je osnova za izračun denarnega nadomestila na grožnjo, ki jo predstavljajo tajno vodene evidence na prikrite preiskovalne ukrepe. Žrtev diskriminacije se tako počuti kot žrtev posilstva, storjenega z nedopustnimi pravnimi sredstvi ter kot zapornik, saj ne more svobodno izražati svobodne volje, ker ga čaka politična smrt in medijski linč, če se izpostavi z lastno podobo, na katero je vseživljenjski ukrep. Vdor v zasebnost je hud. Okrnjen ugled je hud udarec. Izgubljeno dobro ime je investicija.

Slovenske RRD ekipe lahko tekmujejo za Nobelovo nagrado na vseh področjih znanosti, posebno podporo pa nudi nauk o modrosti Gnothi seauton (poznavanje sebe samega), ki ga lahko kupite po posebnem članskem naročilu, če izrazite interes za podporo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.