Izdaja žetona Natura 2020

NATURA 2020 ZA DOBER NAMEN

Tehnološki razvoj XR industrije

 

 Projekt: Digitalizacija evropske kulturne dediščine v pohorski šegi Natura 2020 (https://www.natura2020.si), kreirana po nauku o modrosti Gnothi seauton (https://www.youtube.com/watch?v=0zmZdvmNgw4)

Cilji:

1)      Naložbe Natura 2020 za dober namen pospešujejo tehnološki razvoj XR industrije in 360-stopinjskega videa.

2)      Zgled tvegane naložbe je butični turizem, povezan z bajeslovno pohorsko šego Princesa Trnuljčica in kralj Matjaž.

3)      Izvozna vlaganja so namenjena sofinanciranju nepridobitnih dejavnosti za:

  • razbremenitev okolja;
  • ohranjanje neokrnjene narave in trajnostni razvoj podporne turistične infrastrukture;
  • posebne skupine oseb, ki ne morejo v pragozd zaradi zahtevne poti;
  • otroke in mladino iz socialno ogroženih okolij.

 Slovenija je začarana Trnuljčica evropske kulturne dediščine, Natura 2020 pa bajeslovna Trnuljčica v svobodni pohorski RRD šegi. Bajeslovje o Trnuljčici pod svobodnim soncem zajema nesnovna ljudska izročila, ki so ohranjena ali prebujena postavljena v kontekst trajnostnega razvoja. Z nami odkrijete skrivnostno moč Slovenije. Prva dama ZDA je slovenska rojakinja Melania Trump, najbolj priljubljen novinec v ligi NBA je Luka Dončić.

Indijska tradicija modrosti pripoveduje sveto zgodbo o kraju, kjer je mladi princ Siddharta do konca izčrpan pred več kot 2500 leti doživel razsvetljenje in postal Buda. Zahodna kultura ima prepoznavnega Malega princa, medtem ko je v Naturi 2020 doma princ na belem marmornem konju – kralj Matjaž –, ki prebudi pohorsko princeso Trnuljčico in ponese v svet ekonomijo etike kreposti Gnothi seauton, ekonomistom manj znani pristop k upravljanju mednarodne konkurenčnosti. Obiskovalci želijo od avtorja nauka Gnothi seauton dobiti dovoljenje za izdajo in prevod knjige Gnothi seauton (675 strani, format A4) z zlato obrezo. Svetovno znani režiserji in pisatelji poznajo milino, prijaznost in sočutje avtorja ter matere modrosti. Prebujeni starogrški aforizem Gnothi seauton (kdo, kaj smo) se primerjalno opira tudi na nauk svetovno znanega budističnega mojstra, režiserja in pisatelja Dzongsarja Jamyanga Khentseja. Njegov temelj pa so spoznanja, zbrana v knjigi Management avtorjev Staneta Možine et al., ter dialektična teorija sistemov zaslužnega prof. ddr. Matjaža Muleja.

Komu je namenjen visoko rizični naložbeni program XR tehnologij Natura 2020?

Ciljna skupina je naravno omejena na poslovne angele, tj. visoko plačilno sposobne odjemalce, saj njihov duh išče rizične inovacije, duša je naklonjena izključno visokim tveganjem, brez katerih ne poberemo smetane, saj je treba staviti na lastne sanje ter globoko verjeti v investicijsko politiko Natura 2020 (zdravorazumsko, inovativno, rezonirajoče).

Ciljna strategija prenosa korporativnega zavedanja v obliki XR tehnološkega znanja Natura 2020 je osredotočena na politiko inoviranja vrednosti, ki prvemu med enakimi prinese velike koristi. Odpre glavna vrata talentiranosti/imaginacije (ustvarjalnosti, inteligentnosti), saj le ekonomija etike kreposti omogoči trajnostno naravnanemu ekosistemu krovne blagovne znamke Natura 2020 sanjske presežke/dobičke/donose.

Cilj zgodnjega prebujanja imaginacije je usmerjen k naravni inteligenci/modrosti, ki jo najdemo le v naravnem okolju pradavnine, kjer prevladuje slog enostavnosti vsakdanjosti. Imaginacija kroji značajski trikotnik oziroma značaj/osebnost (biti, početi, imeti). Investicije v »jaz« enostavno niso namenjene vsakomur, saj je treba delati visoko produktivno, posebej v kriznih situacijah, v katerih se potrdimo v veri (razmišljanju, odločanju in vodenju). Tako smo fokusirani na zasebno gospodarsko diplomacijo.

Trnuljčica je naravna inteligenca, ki jo odkrijemo v 57 ha velikem naravnem rezervatu Šumik, v katerem se na 19 ha razprostira imaginarna naravna vrednota – prvinski, od ledene dobe ohranjeni mešani pragozd Šumik. Naravni algoritem Trnuljčice Natura 2020 smo imaginarno povezali s tehnologijo obogatene resničnosti, ki predstavlja zeleno znamenitost Pohorje-Drava-Kozjak. To so naši naravni resursi, naša naravna spoznanja/bogastva, ohranjena tudi skozi prebujeno bajeslovno šego, ki je del evropske kulturne dediščine. Vemo, da 99,99 % ljudi še nikoli ni bilo v pragozdu, kar odpira okno priložnosti za investitorje v XR tehnologijo Natura 2020.

Mnogi formalno izobraženi znanstveniki želijo ohraniti nenaravno stanje otroškosti, tj. zadnji stadij akademske neodgovornosti, ki je posledica lastne hiperprodukcije, saj doktorirajo za lastne potrebe, ne za naravne cilje samopotrditve. Tako nestvarno stopijo onstran razumnega dvoma realne avtoritete, saj je vsak odgovoren za lastno podobo/imaginacijo (sposobnost domišljanja, sanjarjenja, vodenja). Prevzetni upravljavci tihega znanja želijo postati superheroji, neke vrste pravljični junaki, lažna mistična bitja. Superjunaki so redki, na svetu je le do 3 odstotke ljudi, ki so nadnaravno sposobni. Ti najdejo pot do nauka o modrosti Gnothi seauton. Cenovna politika tako najde potrditev, cena praga konkurenčnosti ni ovira za lastno podobo.

Raziskuj/investiraj/zmagaj/varčuj z Naturo 2020!