Telefon: +38631818553

E-pošta: info@natura2020.si

Nazaj k naravi, nazaj k izvoru.

Nazaj k naravi, nazaj k izvoru

SVETOVNI KONGRES GNOTHI SEAUTON

Čisti računi, dobri prijatelji

Ruše, 21. 6. 2027

Svetovni kongres GNOTHI SEAUTON je namenjen uglednim izumiteljem nauka o modrosti GNOTHI SEAUTON, ki ga vsakdo udejanja na svojem področju umetnosti, znanosti in podjetništva.

Poznavanje samega sebe je živa nesnovna dediščina, ki jo z utelesitvijo osebnostnih potencialov etike kreposti prenesemo v najvišje dobro. To je dota tostranstva, ki se udejanja s ciljem povezovanja in delitve ljubezni kot poti do miru/modrosti.

Kongres poteka pod sloganom “Natura 2020 – nazaj k naravi, nazaj k izvoru”. Namenjen je ohranjanju čistega planeta. Čisti računi, dobri prijatelji.

Več: https://www.natura2020.si/kongres

sl_SISL_SI