DOKTRINA GNOTHI SEAUTON

Od leta 2016 sem avtor nauka/knjige o modrosti Gnothi seauton. Sestavil sem ga iz raziskave, ki zajema 22 knjig (COBISS). V raziskavi sem se skozi dialektično teorijo sistemov zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja seznanil z azijsko kulturo budističnega voditelja Džongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, znan tudi kot Khyentse Norbu, tibetanski/butanski lama, režiser in pisatelj. Babilonsko organizacijsko kulturo sem preučil na delu v Iraku v obdobju 1982–1986. Zasl. Prof. dr. Šime Ivanjko meni, da sodi nauk o modrosti Gnothi seauton med ekonomijo etike kreposti, ki je ekonomistom manj znana.

Kot kvalificiran raziskovalec splošnega managementa (odločba 261/C Management, MZT RS, 1994–2000) sem iskal odgovor na prvo temeljno organizacijsko vprašanje o učinkoviti izrabi tostranstva, ki ga vsak posameznik dojema kot zadosti trdno celoto.

Raziskava poznavanja samega sebe me je prebudila v 400 milijonov let starem naravnem okolju gorske rečice Lobnice, šumečega bisera Pohorja, ob katerem sem kreiral ‘know-how’, ki ga delim skozi formule.

Rezoniranje/svetost dobi najvišji sijaj v kolosalnem ambientu reinkarnacije, kjer se v organizacijskem smislu/duhu soočimo s samim seboj. Jaz (biti, početi, imeti) preučujemo skozi frekvenco višjega jaza (nadarjenost, inteligentnost, ustvarjalnost), ki jo povzdignemo v vizijo/jaz (razmišljanje, odločanje, vodenje) ter utrdimo z opolnomočenjem, tj. šestim čutom/jazom (moškost, ženskost, otroškost). S tem oblikujemo formulo jaza/duha/zvoka. Dobro ime potuje po svetu in širi obzorja duha/jaza.

Doktrina je izpopolnjena s strategijo inoviranja vrednosti lastne podobe/duše/ekonomije etike kreposti. Management znanja potrebujemo za usmerjenost k dosežkom/jazu. Voditeljska znanja pa potrebujemo za skrb za ljudi, ki ohranjajo čisti planet/jaz/črni biser.

Jaz je naš črni biser globoko v naši notranjosti. Imaginacija/jaz (sposobnost domišljanja, sanjarjenja) generira končno formulo/vizijo/strategijo/podobo voditelja/vizionarja. Formulirati pomeni prebuditi/utelesiti. Ustoličiti je treba svoj glas/jaz.

Knjiga z zlato obrezo o doktrini/raziskavi obsega 675 strani formata A4. Zajema širok nabor tematik, od subjektivne refleksne masaže za prebujanje ustvarjalnega duha do svetovljanstva. Obsežnost metod in tehnik prebujanja kaže sposobnost domišljanja. Prikličemo sposobnost sanjarjenja/potovanja duha, ki potuje po orbiti jaza.

Avdiovizualna knjiga duhovne modrosti rezoniranja kaže geometrijske like in formule, ki jih poljudnoznanstvena knjiga/raziskava protokolarne narave nima zaradi cenovne racionalnosti. Draga izdaja ni smiselna, saj je preučevanje modrosti individualni koncept organizacije dela. Študentu rezoniranja se tako odpira mukotrpna razlaga ponavljajočih se iskric viharjenja možganov, dokler vedenjski vzorec ne preskoči zadnje ovire na poti/lestvici samopotrditve.

Temelj doktrine tvori knjiga POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE. ‘Know-how’ je uveljavljen napredno. Vse drugo je igra raziskovanja za prestiž. Tovrstnega vrtenja v začaranem krogu modrosti namreč ne zmore vsakdo. In to je bistvo. Nobena znanstvena metoda ni zanesljiva niti je ni mogoče ponoviti na vzorcu splošne populacije. Najbolj oprijemljiva je raziskava duha/modrosti po korakih Gnothi seauton.

Kako uporabljati modrost 400 milijonov let dolgega časovnega horizonta pri prebujanju lastne imaginacije/duše, vam zaupamo v šoli potovanja duše, ki jo prakticiramo ob 400 milijonov let stari gorski rečici na vzhodu Alp, ki teče skozi prvinsko ohranjen pragozd.

Dobrodošli na treningu rezoniranja (iskanja smisla). Soočite se z naravno, kulturno, etnografsko, farmacevtsko, steklarsko, splavarsko, železniško in rečno dediščino trojstva rek Drava-Sava-Donava vodnega kroga Črno jezero–Črno morje.

 

Avdiovizualna knjiga/doktrina Gnothi seauton je film življenja pohorske/svetovljanske duše, namenjen uglednim zelenim raziskovalcem svetovnega kova. Didaktični pripomoček 400 milijonov let starega kolosalnega duha služi vstajenju/prebujenju. Prenos ‘know-howa’ se izvaja v geografskem ekosistemu Pohorje-Drava-Kozjak.

Vabljeni v zeleno Slovenijo. Izberite kratek oddih, življenje ali delo v ambientu alpskega, mediteranskega, dinarskega in panonskega sveta. Vse je na dosegu roke. Imamo namreč digitalno rešitev.

sl_SISL_SI