Cena ni ovira, da se ne bi izpostavili in tekmovali za naklonjenost ciljnih strank, med katere v ponudbi Natura 2020 spadajo visoko plačilno sposobni odjemalci nauka o modrosti Gnothi seauton.

Če pa cena produkta ne ustreza kakšni drugi naključni ciljni skupini, to ne pomeni, da nimamo idealnih strank, da smo brez kupcev, ki jih ponudba pritegne prej ali slej. Cena doživetja evropske kulturne dediščine v slovenski blagovni šegi Natura 2020 ni bistvena za kupce – muze, saj globoko spoštujejo kakovost edinstvenega duhovnega izkustva na svetu, ki ga bodo izmenjali v prvinsko ohranjenem pragozdu naravnega rezervata Šumik, kjer ponujamo pristno ‘know-how’ izmenjavo mnenj o nauku o modrosti Gnothi seauton.

Muze so naše ciljne/idealne stranke. Naše stranke cena ne zanima, ker ni ključni faktor odločitve za nakup originalne duhovne izkušnje.

Hvaležni smo, da smo, kar smo. Na trg smo postavili ekskluzivno ponudbo odkrivanja, kdo in kaj smo. Tisti, ki se prepoznajo, se tudi odzovejo. Tisti, ki prepoznajo kakovost, tj. manjkajoči člen osebnostnega razvoja, izziv/ceno sprejmejo ter investirajo vase, saj verjetno še nikoli niso bili deležni duhovnega izkustva energetskega pohodništva po prvinsko ohranjenem naravnem rezervatu mešanega pragozda listavcev in iglavcev.

Kdor ljubi pragozdna rezoniranja, ga pritegne, privlači pradavnina lastne dediščine, ki jo najde, kadar najmanj pričakuje.

Natura 2020 je prvinsko doživetje, ki ga ni mogoče kupiti ali zaukazati. Ljubezen do rezoniranja nima cene, ampak je prispevek v naravi v skupno dobro razvoja društva.

Storitev stane točno toliko, kolikor je globalni trg pripravljen prispevati, tj. plačati brez godrnjanja.

Cena je postavljena/izračunana skladno z načeli ekonomije etike kreposti, saj nismo potrošniki/ponudniki etike ekonomije obsega.

Z dolžnim spoštovanjem!

Ekipa Natura 2020 z avtorjem nauka Gnothi seauton