Čutim Naturo 2020.

EKOTURIZEM NATURA 2020

Ljubim Naturo 2020.

Zeleni raziskovalci turističnega društva Natura 2020 družbeno odgovorno izvajamo trajnostno naravnani ekosistemski butični turizem.

V šegi Natura 2020 odkrijete skrite bisere naravne, kulturne in bajeslovne dediščine alpskega, panonskega, mediteranskega in dinarskega sveta.

Osredotočeni smo na vodni krog Črno jezero–Črno morje, kjer v pragozdu Šumik in otrokom prijaznem Unicefovem mestu Ruše občutite duhovno izkustvo unikatnega ekoturizma Natura 2020.

Vabimo vas, da okusite okuse tradicionalnega ekoturizma v šegi Natura 2020.

Imaginarni spletni časopis Natura 2020 New Times in splošno ekološko filantropsko tekmovanje NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET – medijsko filantropsko oglaševanje po meri v ekološki namen

Zeleni vplivneži Turističnega društva Natura 2020 v otrokom prijaznem Unicefovem mestu Ruše odpiramo spletno filantropsko tekmovanje NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET. To je splošni ekološki dogodek vseslovenske oglaševalsko-filantropske kampanje v programskem obdobju 2021–2027.

Naša glavna dejavnost je spodbujanje in razvoj turizma, kar počnemo občasno tudi s plačljivim oglaševanjem in upravljanjem odnosov z javnostmi, tržnim komuniciranjem in drugim podjetniškim in poslovnim svetovanjem, organizacijo dogodkov ter kongresnim turizmom, tj. strokovnim in športno-kulturno-zabavnim ‘team buildingom’.

 Naš glavni splošni ekološki produkt je vseslovenska globalna filantropska promocija butičnega turizma neokrnjene narave upravnega okraja Ruše. Promoviramo nepridobitne storitve oglaševanja. Jedro kampanje tvori ohranjanje naravne, kulturne in bajeslovne dediščine območja Pohorje-Drava-Kozjak. Tu smo doma. Tu je vse blizu. Tu je vse naše. Tu je vse pravljica. Stavimo na imaginacijo (sposobnost domišljanja, sanjarjenja).

Če sta vam blizu naši vrednoti – lojalnost in integriteta –, vam omogočamo oglaševanje v sklopu naslednjih projektov:

  • NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET
  • V BOJ ZA STARO PRAVDO
  • Green-luxury Natura 2020 Premium

Oglaševalski projekt/prostor je namenjen splošnim ekološkim oglasom, zelenemu prestižu, sodobni politični ekonomiji in zasebni gospodarski diplomaciji. Namen prispevka je filantropski. Učinki dobre volje so častni.

Na voljo so vam paketi oglaševanja v obdobju 2021–2027:

  • Prvi korak: 150 EUR mesečno
  • Zlati rez: 450 EUR mesečno
  • Diamantni projektil: 1650 EUR mesečno
  • Enkratni oglas: 300 EUR.

Oglašujemo vašo čast, dobro ime, logotip in slogan. Krepimo ugled zelenih vplivnežev, ki želijo postati vidni znotraj splošnega ekološkega biosistemskega trajnostnega razvoja planeta v perspektivi 2021–2027. Enkratni oglas po meri je izjema.

Oglašujemo vašo korporativno integriteto, s katero družbeno odgovorno trajnostno skrbite za ohranjanje vašega dobrega imena. Oglašujemo ugled znanih filantropskih organizacij in posameznikov. Če niste izbrani, ne zamerite. Morda se še nismo uglasili z vami. To smo sposobni narediti, saj znamo prisluhniti ekskluzivnim potrebam vašega premoženja, ki nam ga zaupate v upravljanje. Vsaka blagovna znamka je unikat, ki potrebuje individualno prilagojeno nego.

Oglaševalsko tekmovanje NATURA 2020 ZA ČISTI PLANET traja v obdobju 2021–2027. Usmerjen je filantropsko. Zbiramo sredstva za lastne potrebe. Razvijamo visoko tehnološke projekte ohranjanja bajeslovne dediščine in sonaravnega upravljanja nepremičninskega sklada.

Sredstva lahko prispevate stalno ali enkratno. Vaši bonusi/prispevki se seštevajo. Vsaka donacija šteje. In se ob koncu oglaševalske igre 2021–2027 prišteje skupnemu znesku, ki določi končno uvrstitev. Vsak prispevek je časten. Načrtujemo gledanost/branost/odmevnost, ki se bo odrazila v okoli milijon stikih.

Lahko ste ugledni donatorji, sponzorji, pokrovitelji in drugi častni filantropi, ki kot fizične osebe podpirate korporativno integriteto in lojalnost treh blagovnih znamk:

Glavna nagrada je knjiga z zlato obrezo Gnothi seauton.

Priznanja zaslužnim in uglednim članom filantropske skupnosti Natura 2020 bodo slavnostno podeljena na svetovni dan turizma 27. septembra 2027.

Naše razmišljanje – poročanje, obveščanje, opolnomočenje – temelji na planetarni razlagi etike kreposti.

Naš jezik je etika kreposti.

Naš slogan – ‘nazaj k naravi, nazaj k izvoru’ – temelji na planetarni etiki kreposti, zasnovani za reševanje našega planeta.

Tržno komuniciranje izvajamo planetarno, odmevno, vidno in vplivno. Smo ugledni in spoštovani.

Inovativni poslovni model tvorijo trije stebri načela lojalnosti in integritete: sue tempore, sectio aurea in studium generale. To so osnove nauka o modrosti Gnothi seauton, ki so jih razvili stari Grki ter smo jih upoštevali in reorganizirali pri pisanju avtorske knjige, ki se bo ponašala z zlato obrezo.

Strategija inoviranja vrednosti oglaševanja je naravnana filantropsko. Donatorji tekmujete v kategorijah: prvi korak, zlati rez in diamantni projektil. Vsak paket storitev je zasnovan za neomejen čas.

Prepoznavnost/uspešnost/osredotočenost merimo konsistentno, na vsakih sedem let. Poznamo sedem let debelih krav in sedem let suhih krav. Vsi moramo preživeti in živeti od visoko tehnološkega predstavljanja naravne, kulturne in bajeslovne dediščine, za katero skrbimo ob podpori obogatene resničnosti, ki jo modeliramo in promoviramo s TaleUp aplikacijo NATURA 2020.

Fokusirani smo na poročanje/razmišljanje o dogodkih vodnega kroga Črno jezero–Črno morje. Veselimo se vašega prispevka h kampanji »Rešite vesolje, rešite planet«.

sl_SISL_SI